Výlety do okolia » Meander Park Oravice

Novovybudovaný Meander Park v Oraviciach je magnetom pre návštevníkov Oravíc a okolia. V areáli sa nachádzajú dva bazény. Veľký relaxačný bazén poskytuje návštevníkom trakcie ako napr. masážne lavice, masážne lehátka, dnová perlička, masážne trysky, vodné delá. Teplota geotermálnej vody v bazéne je 35 - 36°C. V malom bazéne je teplota vody 36-37°C. V areáli sa nachádzajú: tobogán dĺžky 100m, Whirpool bazény a relaxačné masáže