Výlety do okolia » Západné Tatry Roháče

Západné Tatry tvoria spolu s Východnými Tatrami geomorfologický celok Tatry s rozlohou 400 km2. Západné Tatry s maximálnou výškou 2 248 m sú druhým najvyšším pohorím na Slovensku. Vyššie sú iba Vysoké Tatry, ktoré svojho západného suseda prevyšujú približne o 400 m. Západné Tatry majú významné postavenie aj v rámci celého karpatského oblúka, pretože sú v prvej desiatke jeho najvyšších pohorí.

Západné Tatry sa delia do 6 celkov: Osobitá, Sivý vrch, Liptovské Tatry, Roháče, Červené vrchy a Liptovské kopy. Hlavný hrebeň Západných Tatier vedie približne rovnobežným smerom. Meria 37 km a je pomerne kľukatý. Jeho najzápadnejším vrcholom je Biele skala (1 316 m). Na hlavnom západotatranskom hrebeni sa nachádza 27 vrchov, z toho 20 je vyšších ako 2000 m. Najvyšším končiarom na hlavnom hrebeni ja Baníkov (2 178 m) v Roháčoch.